Dömeke Meydan Savaşı (1897)

1829 senesinde imzalanan Edirne Antlaşmasıyla bağımsızlığını kazanan Yunanlılar bundan sonra her fırsatta sınırlarını genişletmeye çalıştılar. Berlin Antlaşması’ndan sonra Teselya’yı topraklarına katan Yunanlılar bir yandan da Etnik-i Eterya Cemiyeti öncülüğünde Megali İdea adını verdikleri büyük ülkülerini gerçekleştirme çalışmalarına hız verdiler. Rumların yaşadığı bütün toprakların Yunanistan’a bağlanmasını içeren bu ülkünün nihai amacı, İstanbul’u Türklerden alarak Bizans İmparatorluğu’nu yeniden kurmaktı.

Etnik-i Eteryanın Megali İdea’yı gerçekleştirmeye yönelik çalışmaları sonucunda 1896 yılında Girit İsyanı başladı.  Ortaya çıkan karışıklıktan yararlanmak isteyen Yunanistan adaya asker çıkararak Girit’i kendisine bağladığını ilan etti.  Bir yandan da Balkan sınırını geçerek Osmanlı kuvvetleri üzerine saldırıya geçti. Bunun üzerine Osmanlı Devleti 1897’de Yunanistan’a savaş açtı. Osmanlı ordusu Dömeke mevkisin de yapılan meydan savaşında Yunanlıları ağır bir bozguna uğrattı. Böylece Teselya’yı geri aldığı gibi Atina yolunu da açmış oldu. Fakat Rusya ve Avrupa devletlerinin de araya  girmesiyle  daha fazla ilerleme imkânı bulamadı. Savaş her iki tarafın da savaş öncesi sınırlarına  geri dönmesiyle sona erdi.

Dömeke Meydan Savaşı’nın ardından İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalya Girit’te özerk bir yönetim kurulması konusunda anlaştılar. Buna göre Girit Osmanlı egemenliğinde kalacak, ancak adanın yönetimi Yunan Kralı’nın oğluna verilecekti. Bu kararın Osmanlı Devleti tarafından da kabul edilmesiyle Girit 1898 yılından itibaren fiilî olarak Yunanistan’a bağlanmış oldu. Balkan Savaşları sonunda ise ada resmen Yunanistan’a katıldı.

Dömeke Meydan Savaşı'nı gösteren bir resim.


Yorumlar

Popüler Yayınlar

Sara Hedaya Hanım Kimdir? ‘’Payitaht Abdülhamid’’

Ertuğrul Gazi'nin Oğlu Savcı Bey Kimdir?

Emanuel Karasu Kimdir?

http://www.iyisayfa.net/