Tahsin Paşa Kimdir?

Tahsin Paşa, Sultan II. Abdülhamid Han zamanında 1894-1908 yılları içinde Mabeyn-i Hümayun Başkatip olarak görev yapan Osmanlı devlet adamı. Sultan Abdülhamid’in sırdaşı olarakta bilinir.

Tahsin Paşa’nın babası Mesut Efendi’dir. Rüştiye’deki eğitimini bitirdikten sonra 11 Haziran 1870 yılında 13 yaşındayken Sadaret Mektubi Kalemi’ne girdi. Gençliğinde Bâbıâli kalemlerinde çalıştı ve buralarda kendini yetiştirdi. 7 Temmuz 1888 tarihinde mevkisinde terfi ederek Bahriye Nezareti Mektupçuluğu görevine atandı. Tahsin Paşa yeteneği, liyakatı ve dürüstlüğü nedeniyle Sultan Abdülhamid Han tarafından 26 Kasım 1894 yılında Süreyya Paşa’nın vefat etmesiyle boşalan Mabeyn Başkatipliği’ne tayin edildi kendisine vezirlik rütbesi verildi.  Bu vazifesini II. Meşrutiyet ilan edilene kadar devam ettirdi. Mahmut Paşa II. Meşrutiyetin ilanının ardından kötü bir hayat sürdü ve  ittihatçılar tarafından Serasker Mehmet Rıza Paşa, Zeki Paşa, Ratıp Paşa ve Reşit Paşa ile birlikte Sakız Adası’na sürgün edildi.

Birkaç yıl sonra affedildi ve sürgünden döndü. Bir süre devlette görev alamadı. Cumhuriyetin ilanının ardından Tekel Tütün Deposu’nda katiplik vazifesinde bulundu. 1930 senesinde İstanbul’da vefat etti.

Mahmut Paşa’nın  Yıldız Hatıraları adlı bir kitabı vardır.

Payitaht Abdülhamid dizisinde Tahsin Paşa
loading...

Yorumlar

Popüler Yayınlar

Sara Hedaya Hanım Kimdir? ‘’Payitaht Abdülhamid’’

Ertuğrul Gazi'nin Oğlu Savcı Bey Kimdir?

Emanuel Karasu Kimdir?

http://www.iyisayfa.net/